– Eg såg ikkje på det som ein mogelegheit då eg ikkje var utdanna journalist. Men så var det nokon som fortalde meg, at det trong eg ikkje og at det berre var å søkja.

Fann tilfeldigvis draumejobben!

– Eg kan utan atterhald seie at Grenda er den kjekkaste plassen eg har jobba – både arbeidsmessig og kollegialt. Det er utruleg kjekke folk å jobbe med. Alle som ein!

I dag er Karoline på veg for å snakka med ti unge spirer, som har kome seg vidare til fylkesfinalen i UKM. Dette er nok ein av dei lettare sakene ho skriv i løpet av ein arbeidsdag, men både ei viktig og kjekk sak å dekka.

– Det er det som er så fint med å jobbe i lokalavis. Du får løfte fram saker som er viktige for heile lokalsamfunnet. Det kan vera alt frå små kosesaker til tyngre saker om til dømes samfunn eller politikk. Alt er like viktig for samfunnet vårt her i Kvinnherad.

Med ei utdanning innan nordisk språk og litteratur, var det ganske så tilfeldig at ho skulle søke seg jobb som journalist i lokalavisa.

– Eg såg ikkje på det som ein mogelegheit då eg ikkje var utdanna journalist. Men så var det nokon som fortalde meg, at det trong eg ikkje og at det berre var å søkja.

Det gjorde ho - og ho fekk napp!

No har ho arbeidd som lokalavisjournalist i litt over eitt år, og stortrivst.

– Det eg likar best, er nok sjølve skrivinga. Det å få lov å bruke språket, det som for min del er det finaste språket som finnes; Nynorsk, til å formidle folk sine historier, forteljingar og store og små saker som skjer i lokalsamfunnet.

Les også
Journaliststilling
Litt koordinasjon og balanse krevst nokre gonger for å få det perfekte motiv.

Tok steget

Me tek turen nokre kilometer nordaust i kommunen. Her møter me Morten, som skal dekke skytestemne ved Kvinnherad skyttarklubb sin skytebane på Midthølen.

Med blokka i eine handa og kameraet i andre, ruslar han nedover vegen i håp om å treffe på ein av dei lokale skyttarane, som kanskje hamnar på pallen i dag.

– Det er ikkje mange stader i Kvinnherad eg ikkje har vitja, fortel journalisten med heile 18 års erfaring på baken.

– Det å køyre rundt, slik som i dag, å møte folk, er nok det kjekkaste og mest givande med denne jobben.

Sjølv om yrket han har i dag, speglar Morten godt, skulle det ta 10 år i arbeidslivet før han innsåg dette.

– Eg utdanna meg innan administrasjon og økonomi, men merka tidleg at dette ikkje var det rette valet for meg. Eg vurderte faktisk å gå vidare med journalistutdanninga, men var så skulelei at eg heller ville jobba.

Etter ti år som rekneskapsmedarbeidar, tok han omsider steget.

– Eg kjende jo godt til Grenda, då dette var ein av dei eg førte rekneskap for. Og var alltid fasinert av yrket då eg vitja bladstova.

Då Grenda lyst ut stillinga som journalist, bestemte han seg for å søka. Og det har ikkje gått ein dag der han har angra på valet.

Karoline og Morten

Glade i å skriva

No jobbar dei to side om side i lokalavisa Grenda, og meiner begge dei har funne si hylle.

– Kva er det beste med å jobbe her?

– Her får du varierte dagar, og utruleg mange spennande saker å vera med på, seier Morten.

– Så har me eit utruleg godt arbeidsmiljø, seier Karoline.

– Kva krevst for å bli ein god journalist?

Karoline tenkjer seg litt om, då ho får spørsmålet.

– Ein bør vera glad i år skriva. Mykje i denne jobben er erfaring, og det kan lærast. Men ein må kunna formidla.

– Så må ein også vera i stand til å stille dei gode spørsmåla. Dei som får praten i gang, skyt Morten inn.

Karoline ser ikkje på seg sjølv som den mest utåtvende personen, men trur ikkje ein treng å vera supersosial for å meistre eit yrke som journalist.

– Eg må presse litt grenser, men eg storkosar meg. Og nettopp dette føler eg viser at ein ikkje må vera ekstrovert for å vera journalist. Men ein må til gjengjeld vera glad i å møta folk og vise interesse for dei og historia deira.

– Så må ein kunna møta folk med respekt og ein hyggeleg tone, meiner Morten.

Begge er samde om at personlege eigenskapar tel vel så mykje som det ein har på papiret, i yrket som lokalavisjournalist.

Om du er nyutdanna journalistspire som har lyst å prøve deg i lokalavisverda, eller om du har eit heilt anna yrke, men ønskjer å teste ut litt nye sider av deg sjølv, kan altså ein jobb i Grenda vera noko for deg. Her får du allsidige dagar, med eit utruleg godt arbeidsmiljø, og ikkje minst får du bli godt kjend med kommunen og innbyggjarane her.

– Så gjer det ikkje noko om dei har litt godt humør også, blinkar Morten til.

Les også
Journaliststilling