(Arkivfoto)

Artistdugnad for Snikkeriet

Fleire av gjengangarane til Snikkeriet går saman om ein konsert for å visa si støtte til konsertstaden.

– Snikkeriet i Rosendal har gjennom åra markert seg som ein av Vestlandets mest intime, sjarmerande og populære klubbscener, og staden har høg status hos musikarar landet rundt, skriv Tone Kvalvik og Kenneth O. Bergsvik Skilbrei i ei pressemelding i samband med artistdugnaden som går over fredag og laurdag kveld.

 

Genuin kjærleik

– Det skakke huset med historie og kultur i veggane, har hatt konsertar og losjert alt frå landets store stjerner til unge, lovande lokale krefter, og med dei fleste genre og stilartar representert. Felles for alle som har spilt på Snikkeriscenen, er at alle vil tilbake igjen! Kvifor det? Kva gjer Snikkeriet spesielt i forhold til klubb- og konsertscenar i dei større byene?

I motsetning til spelestadar kor profitt og kommersialitet styrer både musikktilbod og drift, er det ekte interesse og genuin kjærleik til levande musikk og menneske, med mangfald og breidde som er fundamentet i drifta av Snikkeriet, skriv dei vidare.

Dei meiner dette kjem tydeleg fram av konsertoversikten i løpet av eit år, og også er synleg gjennom dei service dei opplever som musikarar både frå eigar Eli Kvalvågnes og dei tilsette. – Her er alle stjerner, poengterer dei.

Artikkelen held fram under annonsen.

 

Gir tilbake

– Å driva ein stad med matservering og levande musikk på heilårsbasis, vil mange kalle ekstremsport, spesielt i mindre byar og tettstadar. For Snikkeriet er til dømes vintermånadane til tider så marginale at det er snakk om å vera eller ikkje-vera. Eit knippe av Bergens mest markante og erfarne musikarar og artistar har slått seg saman for å gi litt tilbake, og har tatt initiativ til ein Vinterfest i Blåtoneland denne helgen. Kvar for seg har dei stått på denne spesielle scenen tallause gongar og i ymse settingar tidlegare, og har sett kva betydning og verdi Snikkeriet har hatt, og har, for kulturlivet på Vestlandet og ikkje minst for lokalmiljøet, skriv Kvalvik og Skilbrei.

Intensjonen deira er å saman med publikum prøva å bidra til at Snikkeriet kan overleve også denne vinteren. Det blir konsert og Stjernejam fredag, og laurdag blir det både ettermiddagskonsert og vinterkonsert.

Alle aktørar stiller opp utan honorar, slik at alt av billettinntekter og omsetning går uavkorta inn i drifta av staden.

– Skal noko av dette få betydning, avheng sjølvsagt av at kvinnheringane kjenner si vitjingstid disse dagane og støtter opp om det lokale kulturtilbodet. Me har difor ein sterk appell til alle som ønsker å behalda denne eineståande kulturelle oasen i Rosendal: Vis det ved å ta turen til Snikkeriet i helgen, oppmodar dei.

Artikkelen held fram under annonsen.

 

Dugnadsgjengen på scenen består av:

Dag Bergesen: bass, gitar, vokal

Gina Aspenes: vokal, kor

Geir Mæhle: vokal, kor

Annelise Ringsby: vokal, kor

Artikkelen held fram under annonsen.

Kristin Bergsvik: vokal, kor, tangentar

Tore Kvalvik: Kapellmester, gitar

Frank Halland - bass

Jan Petter Ågotnes – trommer