– Det er rett og slett heilt nydeleg

Anders Totland si bok «Vindmøllekampen. Historia om eit folkeopprør» er ei av ni sakprosabøker som er kjøpt inn av Kulturrådet.

Det betyr at den etter kvart vil vera å finna på alle landets bibliotek.

– For min del er dette ei veldig fin anerkjenning av det arbeidet eg har gjort. Spesielt sidan det er første gong eg skriv ei bok i denne sjangeren, kan eg senka skuldrane mange hakk no når både bokmeldarane og Kulturrådet har gjeve tommelen opp. Det er rett og slett heilt nydeleg. Og ikkje minst ein god motivasjon til å ta fatt på nye, store dokumentarprosjekt, seier Anders Totland.

Kulturrådet offentleggjorde 15. mars si vedtaksliste som inneheld kva sakprosabøker for vaksne dei vil gå til innkjøp av i denne omgangen. Av i alt 35 søknadar, stod dei til slutt igjen med ni bøker som vart innkjøpt. Der i blant «Vindmøllekampen» av Anders Totland.

Sjå heile lista over kva bøker Kulturrådet kjøper inn her.

https://grenda.no/samla-vindkraftmotstand-mellom-to-permar/