Fonneland lanserer ny bok

«Olav H. Hauge og trea. Om å sjå naturen – og klimakrisa no!». Det heiter den nye boka til forfattaren Anne Karin Fonneland frå Sunde.

«Økosystemet vi inngår i, er truga. Olav H. Hauge såg dette tidleg, noko forfattar Anne Karin Fonneland byrja skriva om etter å ha vorte uroa ved å sjå Folgefonna frå hagen i Hardanger. Historia til Fonneland er tankevekkjande, fengslande og viktig», skriv Efrem Forlag i ei pressemelding.

Fonneland slår fast at årstidene i Hardanger har blitt annleis; ikkje mykje, men merkbart.

«Endringane er synlege både for bønder som lever av jorda og for dei som lever med og i landskapet. Over fjorden skin den mektige Folgefonna. Breen har fått eit grått skin. Men kva er naturleg variasjon og kva skuldast klimaendringar? Klimaforskarar skildrar gradvise økologiske endringar som «shifting baselines». Kva som er normalt i naturen, er i endring. Kva språk har me for desse små, konkrete endringane?», filosoferer forfattaren.

 

Vakkert landskap

I denne boka tek Fonneland lesaren med inn i eit vakkert landskap, for mange kjent som den biletskjønne nasjonalromantikkens tablå: Plommer, bløming og turisme. Vi får mellom anna vera med på pleie av epletre og høyra om fellesskap knytt til trea.

«Trea har sett djupe spor i kultur og arbeidsliv, i handverk, mytar og diktekunst. Dette er ei bok om denne kulturen med sine mangfaldige sjikt av meining og levd liv. Det handlar om personlege minne, sansingar og opplevingar, kombinert med nære lesingar av Olav H. Hauge sine dikt og dagbøker», vert det opplyst.

 

Kritisk ubalanse

Fonneland minner om at Hauge tidleg såg at menneska ikkje berre inngjekk i harmoni med naturen, men skapte kritisk ubalanse over tid. Ho skildrar korleis det å ha eit nært forhold til og omtanke for naturen, er blitt noko samansett, av og til plaga.

«Me ikkje berre ser på naturen, men er sjølv del av den», seier ho.

Artikkelen held fram under annonsen.

Anne Karin Fonneland (født 1956) debuterte i 1996 med diktsamlinga «Marmormjølk». Denne og fleire seinare samlingar har alle hausta gode kritikkar. I tillegg til litteratur for born (seinast i 2017), kom ho med debutromanen «Apalgard» i 2014, til gode kritikkar. Forfattaren har mottatt støtte frå NFFO til den nye boka.