- Velkommen til russerevy, inviterer Malin Blokhus (t.v.) og Thea Taranger. Premiere er 5. mars.

Russerevy i ein fei

Alle premierebillettane er allereie utselde når Kvinnherad-russen inviterer til revyframsyning 5. mars.

– Dette blir kanskje den eine russetingen me får gjera i år. Så då kastar me oss rundt og får det gjort, seier Malin Blokhus og Thea Taranger.

Førstnemnde er smittevernsjef i russestyret, medan sistnemnde er sjef for revystyret.

– Det er mykje som har blitt utsett for oss. Det var raudt nivå på skulen då me byrja etter jul, og det tok to veker før me var nede i gult nivå. På gult nivå fekk me klarsignal til å byrja å øva, og då visste me at no har me ein månad på oss til å få revyen i mål på, seier revysjefen

Med seg ei revystyret har ho Andra Hjelmeland, Hanna Tvilde og Sofie Lillesand. Saman leiar dei eit engasjert ensemble.

– Alle var veldig klare til å byrja å jobba med revyen når me endeleg fekk lov, og no blir det jobba seint og tidleg for å koma i hamn til premieren 5. mars. Det har vore ein stressande månad no, vedgår Taranger.

 

Idérike

Russen har – tradisjonen tru – ein heil bråte idear dei helst vil ta til scenen.

– Mykje er nesten ferdig, og meir blir jobba med. Me ser på kven som lagar mest show og kven som fungerer best saman. Det blir 20 nummer, pluss minus, vurderer Thea og Malin.

Dei er kring 50 russ i revygruppa, som betyr at over halvparten av russekullet er med.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Me har hatt det mest mogeleg opent for alle, slik at dei som ynskjer å bidra, skal få lov til å bidra, forklarer Malin.

– Me kan ikkje ha så mange russearrangement slik det er no. Dette er kanskje den eine tingen me får lov til, og derfor er alle engasjerte i å gjera revyen til ein kjekk ting, og ikkje minst ein positiv sak for både me som lagar revyen, men også for alle dei som kjem og ser på, seier Thea.

 

Smittevernsjef

Malin Blokhus er smittevernansvarleg i russestyret.

– Me fann ut at me måtte ha dette som ei eiga rolle i russekullet. Me ynskjer at publikum skal føla at dei er trygge når dei går på revyen i kinosalen. Difor har me snakka med kommuneoverlegen, som seier at dette skal gå fint å gjennomføra, og me følgjer regelverket som kulturhuset går etter, seier Malin og Thea.

Det betyr at dei får lov til å ha opptil 100 i salen, ettersom det er fastmonterte seter der. Vilkåret for at er smittevernreglane ikkje blir stramma inn.

– No er premieren fredag 5. mars utselt. Me skal ha framsyning 6. mars også, og viss pågangen er stor, kjem me til å setja opp éi framsyning til å på laurdagen.

– Oppmodar publikum til å bruka munnbind, hugsa å sprita seg på veg inn og halda avstand. Det er ei unnatakstid, så me må gjera slike tiltak. Me har snakka mykje om at russen ikkje skal vera ein smittespreiar, og alle i russen tar dette på alvor. Me vil ikkje ha ein negativ sak om koronasmitte hengjande på oss, understrekar dei.

Det er ikkje mykje tid igjen til premieren, og litt premierenervar er det på sin plass å ha.

– Karianne Solheim har rettleia revystyret litt, noko me set veldig pris på. Alt arbeidet med revyen er fritid, og me får bruka skulen no i vinterferien til å ha øvingar, seier jentene og legg til at dei tar hjarteleg i mot sponsing frå lokale bedrifter.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Kven blir den store revystjerna i år?

– Det må ein kjøpa billett for og finna ut av, sluttar ei løyndomsfull Thea Taranger.