Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V). (Pressefoto)

Slik vil Raja prøva å redda festivalsommaren

Kulturminister Abid Raja har no sett ned ei sommargruppe av arrangørar som skal komma med innspel på korleis utandørsarrangement sommaren 2021 kan gjennomførast.

– Dette vert vår raskarbeidande «Task Force Summer 2021», seier kulturminister Abid Raja til VG, som først omtalte saka tysdag.

Raja fortel til VG at utvalet seinast innan utgangen av 5. mars skal levera sine innspel i tre scenario til politikarane.

– Eit pessimistisk der alt ser mørkt ut, ei mellomløysing eller ein optimistisk ein. Dette er personar som har peiling på å arrangera store utandørsarrangement og som er dei rette til å gje oss innspel som helsemyndigheitene så vil sjå på for å gje regjeringa råd om kva som vil skje til sommaren, seier Raja til VG.

Arbeidsgruppa, som består av representantar frå Bergen Live, Øyafestivalen, Oslo, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Ekstremsportveko på Voss, Norway Cup, Norsk Litteraturfestival, Riddu Riddu, Dyrsku’n og Stiftelsen Skjærgårds i Kragerø, skal saman jobba fram praktiske løysingar som gjer det mogleg å gjennomføra arrangement innanfor gjeldande smittevernreglar. Arbeidet skal så resultera i praktiske råd og tilrådingar til arrangørar og myndigheiter om planlegging og skalering av utandørsarrangement i sommar.