Ordførar Hans Inge Myrvold. (Arkivfoto). Foto: Gunn-Bente Stølen

– Ein dag for å minnast og til ettertanke

22. juli bring fram vonde og mørke minne.

På denne dagen for 10 år sidan, vart ein råka av det grufulle terroråtaket i Oslo og på Utøya, som førte til at 77 menneskeliv gjekk tapt.

Me minnast alle denne dagen. Nyheitsformidlinga blei sterkare og meir intens for kvar time som gjekk. Me klarte ikkje å forstå at det var ein terrorist på norsk jord, som kunne gjennomføre slike grufulle handlingar.

Ein heil nasjon samla seg i byar og bygder, og gjekk i rosetog for å heidre dei som omkom, dei som vart såra, vener, familie og pårørande. Noreg var i djup sorg og krise.

Nasjonen vår vart etter denne dagen forandra for alltid. Det som på litt avstand så tydeleg var eit åtak på vårt demokrati og alt det vår nasjon er tufta på.

Me vil aldri gløyme, og skal ikkje teie. Me minnast 22. juli 2011 med å lyse fred over alle minna, og står samla som ein heil nasjon mot hat, diskriminering og vald.

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem

og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:

Artikkelen held fram under annonsen.

Du har ikke lov til å gå der og glemme!

- Arnulf Øverland

Rosendal 22.07.2021

Hans Inge Myrvold

Ordførar