Tove Omdal har skrive ei nyttårshelsing frå Halsnøytunet. (Arkivfoto). Foto: Marius Tveit Nissestad

Nyttårshelsing frå Halsnøytunet

Vi på Halsnøytunet vil ynskje alle eit Godt Nytt år!

2021 har også vore eit år prega av restriksjonar i forhold til Covid19. Vi har til tross for dette hatt mange kjekke opplevingar gjennom året.

Vi ynskjer med det å rette ei stor takk til alle frivillige som gjennom 2021 har bidrege til å gjere kvardagen til dei som bur på Halsnøytunet god med aktivitetar og besøk. Vi er gjennom året blitt berika med song, høgtlesing, turven, tysdagsklubb, andakt, gåver som blomar og snittar.

Vi vil også rette ein stor takk til pårørande for godt samarbeid. Dei er alle ein stor ressurs, og vi set stor pris på samarbeidet vi har med dei.

I tillegg vil eg som einingsleiar få rose alle som jobbar på Halsnøytunet. Dei har i snart to år jobba under forhold der smitterestriksjonar, meteren og munnbind har vore dagleg tema. Eg er stolt over dei tilsette som gjer ein formidabel innsats kvar dag for dei som mottar tenester frå oss. Dei tilsette bidrar også til at vi som kollegaer skal ha eit godt arbeidsmiljø med å vise omsorg for kvarandre.

Med helsing

Tove Omdal, einingsleiar Halsnøytunet

Artikkelen held fram under annonsen.