Desse deltok i aksjonen mot vindkraft på Årsnes: Astrid Døssland, Marcus Morille, Berta Langeland, Annemor Ekeland, Rolf Lothe, Willy Kalsås, Joar Nesse, Roald Løvberg og Eva Hassby. Foto: Jorun Larsen

Aksjon mot vindkraft på Årsnes

Dei norske flagga vaia flott i vinden då den lokale aksjonsgruppa nok ein gong markerte at nok er nok: Dei er absolutt ikkje interesserte i vindkraft i Kvinnherad.

Det var nesten 17. mai-stemning på Årsnes fredag ettermiddag, då ein solid bataljon hadde møtt opp for å aksjonere i dei etter kvart så velkjende t-skjortene sine. Medan ferjebilane tuta og folka inni vinka, hoia aksjonsgruppa glade attende. Bodskapen deira er likevel prega av alvor. Då det ikkje er støtte å finna i politkarane, er det no folket aksjonsgruppa vender seg mot i kampen mot vindmøllene.

Sjå biletserie her, og les meir om aksjonen i avisa neste veke.

Den lokale aksjonsgruppa mot vindkraft vart godt motteken av både ferja og bilane. - Me har enno ikkje fått tommel ned av nokon, kunne Annemor nøgd slå fast. Foto: Jorun Larsen
Før ferja klappa til kai passa kapteinen på at alle i området var på sitt mest skjerpa. Dette klarte han med glans, då ferja baud på nokre høge, gode tut. Foto: Jorun Larsen
- No vender me oss til folket. NVE skal vita at me har musklar, proklamerte aksjonsgruppa. Foto: Jorun Larsen
Aksjonsgruppa fekk gode attendemeldingar frå dei forbipasserande. Her representert med Annemor Ekeland, Rolf Lothe og Willy Kalsås, samt ei røys med demonstrasjonsremedier. Foto: Jorun Larsen
NEI til vindmøller. Midt i biletet held Roald Løvberg flagget til topps. Foto: Jorun Larsen
Fredag ettermiddag hadde aksjonsgruppa rigga seg til på Årsnes ferjekai. Her fekk bilane som venta på å køyra om bord all merksemd. Foto: Jorun Larsen
Joar Nesse, fylkesleiar i Industri- og Næringspartiet (INP), hadde kome heilt frå Finnås på Bømlo for å delta i bannerstafetten. - Dette må me jo berre stilla opp på, sa han og la til at ein måtte slutte å kalle det for «møller». - Det får det til å høyrast så koseleg ut, som noko dei har i Nederland . Foto: Jorun Larsen
Bannerstafetten mot vindkraft held fram i Kvinnherad. Foto: Jorun Larsen
Nok er nok, slår aksjonsgruppa fast på brun kartong. Foto: Jorun Larsen