Desse deltok i aksjonen mot vindkraft på Årsnes: Astrid Døssland, Marcus Morille, Berta Langeland, Annemor Ekeland, Rolf Lothe, Willy Kalsås, Joar Nesse, Roald Løvberg og Eva Hassby.

Aksjon mot vindkraft på Årsnes

Dei norske flagga vaia flott i vinden då den lokale aksjonsgruppa nok ein gong markerte at nok er nok: Dei er absolutt ikkje interesserte i vindkraft i Kvinnherad.

Det var nesten 17. mai-stemning på Årsnes fredag ettermiddag, då ein solid bataljon hadde møtt opp for å aksjonere i dei etter kvart så velkjende t-skjortene sine. Medan ferjebilane tuta og folka inni vinka, hoia aksjonsgruppa glade attende. Bodskapen deira er likevel prega av alvor. Då det ikkje er støtte å finna i politkarane, er det no folket aksjonsgruppa vender seg mot i kampen mot vindmøllene.

Sjå biletserie her, og les meir om aksjonen i avisa neste veke.

Artikkelen held fram under annonsen.

Den lokale aksjonsgruppa mot vindkraft vart godt motteken av både ferja og bilane. - Me har enno ikkje fått tommel ned av nokon, kunne Annemor nøgd slå fast.
Før ferja klappa til kai passa kapteinen på at alle i området var på sitt mest skjerpa. Dette klarte han med glans, då ferja baud på nokre høge, gode tut.
- No vender me oss til folket. NVE skal vita at me har musklar, proklamerte aksjonsgruppa.
Aksjonsgruppa fekk gode attendemeldingar frå dei forbipasserande. Her representert med Annemor Ekeland, Rolf Lothe og Willy Kalsås, samt ei røys med demonstrasjonsremedier.
NEI til vindmøller. Midt i biletet held Roald Løvberg flagget til topps.
Fredag ettermiddag hadde aksjonsgruppa rigga seg til på Årsnes ferjekai. Her fekk bilane som venta på å køyra om bord all merksemd.
Joar Nesse, fylkesleiar i Industri- og Næringspartiet (INP), hadde kome heilt frå Finnås på Bømlo for å delta i bannerstafetten. - Dette må me jo berre stilla opp på, sa han og la til at ein måtte slutte å kalle det for «møller». - Det får det til å høyrast så koseleg ut, som noko dei har i Nederland .
Bannerstafetten mot vindkraft held fram i Kvinnherad.
Nok er nok, slår aksjonsgruppa fast på brun kartong.