Alle som deltok då «Syng med oss» starta opp att etter sommarferien var nøgde med å endeleg samlast igjen, ifølgje Einar Oppedal. (Foto: Einar Oppedal)

– Alle likte seg!

75 personar deltok då «Syng med oss» starta opp att på Husnestunet etter sommarferien.

Onsdag 24. august vart den første Syng med oss-samlinga arrangert på Husnes. I tillegg til song og underhaldning, var det åresal med flotte gevinstar, kaffi og vaflar på programmet.

– Det var Rannveig Bjelland som leia arrangementet, og Elin Eikeland las dikt. Frode Kaldestad spelte piano til songane, og Lars Johan Eikeland song. Alle likte seg, og var kjempenøgde med at det endeleg hadde starta opp att, seier Einar Oppedal, som også fekk dokumentert hendinga med fotokamera.

Då dei møttes no var det vel to månadar sidan sist. På det meste har dei vore over 100 personar.

– Det var 75 personar som møtte opp, så me hadde hatt god plass til fleire. Dei får koma neste gong, inviterer Oppedal blidt.

Banken i gamledagar

I tillegg til musikk, dikt og åresal, fortalte dessutan Rannveig Bjelland om gamledagar i banken.

– Ho jobba i banken tidlegare, så ho kunne mellom anna fortelja at ein ikkje lenger opplever bank-ran. Folk har jo ikkje pengar i banken lenger, seier Oppedal vidare og legg til at dei som var til stades kjente seg att i dette.

Artikkelen held fram under annonsen.

Til sist understrekar Oppedal at dei som stod for serveringa under det vellukka arrangementet skal ha ein stor takk for godt arbeid.

– Dei fekk veldig skryt frå leiaren, så tusen takk for den! sluttar han.