Gøril Guddal har mykje spanande på programmet i 2019. (Arkivfoto)

Årets namn 2018: Gøril Guddal

Jubileumsåret vart eit jubelår, der dronninga av Guddal hadde dronninga av Norge som heidersgjest og utstillande kunstnar.

At folkejuryen kåra Gøril Guddal til årets namn i Kvinnherad, er det ingenting å seia på. I år feira ho 25 år som gallerist, og det gjorde ho på eit vis som har sett såpass til merke at rikskringkastinga dvelte lenge ved galleriet då årskavalkaden til kongefamilien rulla over norske TV-skjermar på andre juledag.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det har vore eit suverent år, betre enn nokosinne. Det er fantastisk å jubilera med det beste året eg har hatt, seier Gøril.

 

Audmjuk

Gode år er alltid gode å ha, spesielt når ein har satsa stort. Det gjorde Gøril då ho bygde om låven på heimegarden og flytta Galleri G Guddal frå Skålakaien til inst i dalen ho har etternamn frå.

– Det måtte gjerast skikkeleg. Det er enorme investeringar eg har gjort, og det er sårbart. Eg merkar det med ein gong viss næringslivet møter usikre tider. Men det er verd investeringane. Eg kunne ikkje gjera det halvvegs. No er det ein nasjonalromantisk bondegard utanfor og eit toppmoderne galleri innanfor. Den kontrasten fungerer godt, kommenterer ho.

No blir jubileumsåret avrunda med at Gøril Guddal sanka flest røyster i kåringa om å bli årets namn i Grenda. Det vert verdsett.

– Eg stolt og glad over det, og er audmjuk over at så mange har stemt på meg. Eg trudde Johnny Furdal skulle vinna, både for at ein må heia på ungdommen og at det er ei bragd det han har gjort i år. Eg er takksam, fordi det viser at folk set pris på det eg held på med. Det er kjempekjekt og eg venta det ikkje, seier ho.

Sjølv om det er høveleg stor stas å bli årets namn, så når det neppe jonsokaftan 2018 til knehasane. Det var dagen då 1300 kvinnheringar, sunnhordlendingar, hardingar og anna fintfolk stuva seg saman i Guddalstunet for å få med seg opninga av utstillinga til Dronning Sonja. Blant publikum var dronninga sjølv.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det var heilt enormt, kommenterer Gøril, som er snar med å rosa dei mange som hjelper til når det auser inn med folk på tunet.

– Spesielt Anne Beth Enes må eg skryta av. Ho organiserte og laga mat til heile bunten. Det var berre meir enn fantastisk å få til, meiner galleristen.

Planlegg

Når Grenda møter ho på kontoret i låven, sit ho og jobbar med framtidige utstillingar.

– Eg planlegg to-tre år fram i tid. No er det 2021 det går mykje i. Men eg held av eit vindauga i kvart år, slik at eg ikkje er heilt låst, men har høve til å leggja inn ei utstilling på kortare tid, forklarer ho.

– Kva gjer ein etter eit toppår som i år?

– Eg må vera kreativ vidare. Ein kan ikkje toppa eit dronningår, det får stå for seg sjølv. Alle utstillingane gjekk bra, ikkje berre den til Dronning Sonja. Nye suksessar må kanskje koma på andre måtar. Ein skal visa fram god kunst. Det er den viktigaste oppgåva mi. I år fekk ein denne opplevinga, til neste år får ein ei anna. Folk må lika det, men dei skal også bli brynt, forklarer ho.

Utstillingsopningane hos Gøril er i ferd med å bli storhendingar.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det kjem stadig fleire på opningane, mellom anna mange lokale som kjem gong etter gong. No har far min og son min restaurert rommet over galleriet til eit nytt serveringslokale. Det har blitt eit funn som møteplass, og eg bruker det både til konsertlokale og som kafélokale. Det er med på å firedobla kapasiteten vår under tak, poengterer ho.

Sommar

Gøril Guddal kan no sjå tilbake på fem somrar med drift heime på Guddalstunet.

– Det pussige er at båtturistane som spaserte rett forbi galleriet då det låg på Skålakaien, no går heile vegen opp til Guddal for å besøkja oss. Dei kjem trakkande over bakkane, kommenterer ho, før ho utdjupar:

– Sommarsesongane er heilt avgjerande for korleis det går økonomisk. Me merkar at fjellturar er ein veksande marknad, mange legg opp til eit opphald i Kvinnherad som baserer seg på konsert i Baroniet om kvelden og tur til fjells neste dag. Me ligg midt i løypa for slikt, seier Gøril.

– Korleis er det å arrangera utstilling med dronninga?

– Det var mykje jobb. Fylkesmannen tok seg av logistikken og tryggleiken i lag med Kvinnherad-politiet, men det var hektisk og krevjande i forkant. Kuratoren til Dronning Sonja var her og jobba med utstillinga i ei veke før opninga, og me hadde fleire arbeidsmøte saman med dronninga i forkant, minnest Gøril.

Dronninga sjølv var opptatt av korleis utstillinga vart tatt i mot, og Gøril sendte Grenda til slottet for at Dronning Sonja skulle få lesa om hendinga.

Artikkelen held fram under annonsen.

Men – utruleg no – alt handlar ikkje om høgprofilerte kunstnarar. Gøril legg også vekt på å visa fram nye kunstnarar også.

– Det må vera noko nytt å sjå for dei som kjem tilbake. Og så må eg ha minst ei utstilling med lokal tilknyting i året. I år har det vore med både Malene Dekke Eik og Turid Løvvik Kirknes, som begge er i startgropa på karrierane sine, påpeikar ho.

Kunstformidlaren har vore gjennom fire utstillingar i år. Til neste år blir det fem.

– Utstillingane er intense når det står på. Mellom anna har me ope sju dagar i veka i tre av sommarmånadane.

Slik blir det når ein driv eit galleri som er fullt på høgde med det beste i landet, og neppe langt unna internasjonal toppklasse heller. Og slikt blir ein definitivt verdig tittelen som årets namn i Kvinnherad.

 

Gallerieigar og kunstformidlar Gøril Guddal er kåra til Årets namn i Kvinnherad av lesarane i Grenda.