Ettersøkslaget har lagt ut viltband på Cirkle K. Desse kan ein ta med seg til å ha liggjande i bilen, og enkelt nytta for å merka staden ein trefte vilten. (Foto: Kvinnherad Ettersøkslag)

Ber sjåførar merka treffstaden betre

Kvinnherad Ettersøkslag oppmodar bilistar som er uheldige og køyrer i vilt om å merka godt staden dyret sprang av garde frå.

– Me har eit aukande problem med at mange av dei som køyrer på vilt, ikkje ringer oss før etter dei er komne heim, seier Kjell Rune Gausvik i Kvinnherad Ettersøkslag.

– Dernest er det også mange som ikkje merkar staden dei kolliderte med viltet noko særleg. Det er ikkje så mykje som skal til for å finna staden. Ein pose under ein stein eller festa på ei brøytestikke, det gjer det enkelt for våre mannskap å byrja å leita på rett plass, forklarer Gausvik.

Han påpeikar at bilistane er også pliktige til å varsla ved påkøyrsle.

– Er dyra skada, så skal ein prøva å avliva dei så raskt som råd. No går me inn i ei tid med tradisjonelt mange påkøyrsler, snø i høgda plar pressa hjorten nedover i terrenget, seier Gausvik.

Han rapporterer om ein travel haust på Kvinnherad Ettersøkslag.

– Me har vore oppe 11 ettersøk på ei veke, fortel han.

Ettersøkslaget har lagt ut viltband på Cirkle K. Desse ein kan ta med seg til å ha liggjande i bilen, og enkelt nytta for å merka staden ein trefte viltet.

Lensmann Sigurd Børve påpeikar at ein pliktar varsla med ein gong, merka plassen.

– Pliktene er der etter vegtrafikklova, og ein er også pliktig til å varsla etter heimel i lova om dyrevelferd, som er inne i biletet også om ein har treft på rådyr eller hjort, som er det aktuelle i vårt område, forklarer lensmannen