I august kan du bli med «Stord I» på to turar i fjordane i Kvinnherad. (Arkivfoto). Foto: Morten Nygård

Bli med på tur om bord «Stord I»

Grenda og eigarane av det ærverdige dampskipet «Stord I» inviterer til to spennande turar i august. Den eine går frå Sunde til Fjelberg, den andre frå Rosendal til Mauranger.

Onsdag 11. august er det avgang frå Sunde om føremiddagen. Turen går om Høylandssundet, Fjelbergsund, Sæbøvik og attende til Sunde.

Dagen etter, altså torsdag 12. august, vert det avreise frå Rosendal. Ferda går inn Maurangerfjorden og attende.

«Stord I» har god dekksplass på balustradedekk, promenadedekk og båtdekk, og under dekk finst det mange og fine salongar slik som det var tidleg på 1900-talet. Og for dei som måtte lura; tilhøva om bord er lagt til rette for å stetta gjeldande smittevernreglar.

Fantastisk skode

Harald Kvinge, tidlegare leiar og noverande styremedlem i Stiftelsen D/S Stord I, samt billettør om bord, lovar to svært flotte turar. Om avgangen frå Sunde til Fjelberg, seier han:

– Naturen er fantastisk der ute, med øyar og sund. Vi har vore mange gonger i Fjelbergsund med «Stord I». Ein gong ankra vi opp der med eit lystig lag som hadde middag om bord. Turen vil elles gå etter ei leid som viser gamle stoppestader i HSD sine rutehefte.

Om reisa mellom Rosendal og Mauranger, utdjupar han:

– Tenk på lenkja mellom dampbåt – keisar – Mauranger. Det var jo dampskipa som gjorde at turistane kunne reisa frå Europa til Mauranger, på ei tid der desse båtane enno berre var i startfasen i Norge. Så dette vert ein veteranskipstur i kjølvatnet etter dampskipa til keisar Wilhelm og engelske lordar. Ikkje minst er Maurangerfjorden med fjell, fossar og fonn eit fantastisk skode frå båt på fjorden, slår Harald Kvinge fast.

Han lovar elles omvising om bord for dei som ynskjer det.

– Det er mykje å fortelja; både om rutebåtane, som vart svært viktige for samfunnet i ein 100-årsperiode, og om historia til «Stord I». Båten vart bygd i 1913, og gjekk i rute for HSD fram til 1968. Deretter låg skipet i Oslo i kring ti år, og vart nytta som losjiskip for krigsskadde krigsseglarar. I 1980 kom ho attende til Vestlandet og vart veteranskip, informerer Harald Kvinge.

Harald Kvinge (i midten) er billettør på «Stord I». Han lovar at alle passasjerane vil få ei grundig omvising om bord. Foto: Morten Nygård

Skipet sitt indre liv

Målet for Stiftelsen D/S Stord I er at det å vera om bord skal vera ei oppleving i seg sjølv. Skipet sitt indre liv skal betraktast på nært hald: Styrhuset, maskinen, byssa, salongane og dekka.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Om bord var det 1. klasse og 2. klasse, det var plasser for damer og herrar, og det var lasterom for gods, hestar og kyr. Ser vi attende 50 og 100 år, så er det interessant å tenkja på kor viktige desse båtane var. I dag går dei fleste rett opp i salongen på ferja medan dei stirrar i mobiltelefonen, medan den gong var det mange plassar om bord, både i salongane og på dekk, der folk kunne prata og diskutera. Båtane var såleis viktige også for samfunnsutviklinga, analyserer Kvinge.

Undervegs på turane vil restaurasjonen om bord servera betasuppe, svele, vaflar og ymse drikke.

Turane er opne for alle interesserte, men abonnentar av Grenda får 20% rabatt på billetten.

Velkomen på tur med «Stord I» i august. Foto: Morten Nygård