Bygdevandringa startar på Seim, kor eitt av dei historiske klyngjetuna på Seimsfoss låg. (Arkivfoto) Foto: Morten Nygård

Bygdevandring på Seimsfoss

Torsdag 26. mai inviterer Seimsfoss grendalag til bygdevandring, med avduking av tavler der det har vore klyngjetun.

Klyngjetuna vart avvikla i samband med jordreforma mellom 1860 og 1920, og det var fleire slike på Seimsfoss.

Vandringa startar på Seim, mellom tuna til Rune Ljostveit og Sigurd Seim. Der låg nemleg eitt av klyngjetuna.

«Ferda går vidare til Skeie (Ablane), Seglem, Guddal og Naterstad. Rundturen vil ta mellom 2 og 3 timar, alt etter kor mange som blir med.» informerer grendalaget, som vonar fleire blir med på heile eller delar av vandringa denne Kristi himmelfartsdagen.