Det er mange som samlast rundt bilar og på vegen. Dette er ein god sosial arena for mange, men politiet erfarer at grensene for kva som er trygg og forsvarleg køyring i aukande grad vert pusha. (Arkivfoto frå vårmønstring)

– Det tek ei bygd å oppdra eit born

Torsdag hadde politi, rektorar ved alle ungdomsskular og KVV, samt eining Born og familie eit hastemøte om trafikktryggleik i kommunen. I eit skriv vert ungdom, føresette og «nabokjerringar» oppmoda om å støtta til tryggleik for at det er greitt å sei ifrå om uvørden køyring blant ungdommane.

– Vi har ingen ungdommar å miste, skriv dei i eit brev sendt til alle heimar med ungdom i hus.

Bekymringa vert grunngjeve med at det i den siste perioden har blitt registrert ei auke i risikofylt og farleg køyring med bil og lettmotorsykkel blant ungdom. Dei set ut ein varseltrekant ved å peike på historikken med alvorlege trafikkulukker i kommunen, og ved at filming og sosial media kan vere medverkande til at grenser vert pusha.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Politiet erfarer at ungdommar ofte misser dømekraft i sosiale settingar i bil, sykkel og fart. Dei misser fort kontrollen. I slike situasjonar veit vi at det kan vera vanskeleg å vera den som seier ifrå. Den 15 åringen som sit i baksetet på ein bil i 180 tør ikkje seie ifrå at det går for fort. Jenta på sykkel som blir følgt etter av ein bil full av ungdommar tør ikkje melde ifrå om uvettig, truganes og farleg køyring. Sjåføren som pushast til å køyre fort av passasjerar tør ikkje ta sitt heile ansvar og bremse ned, skriv dei vidare.

Les også
Nye meldingar om tullekøyring i Kvinnherad
Politistasjonssjef Sigurd Børve: Politi, rektorar ved ungdomsskulane i Kvinnherad og KVV, samt eining Barn og familie hadde torsdag eit hastemøte om trafikktryggleik. (Arkivfoto)

På bakgrunn av desse erfaringane oppmodar gruppa foreldre til å gå i dialog med eigne born, kor det vert naturleg å prate om det å sei ifrå, slik at ungdommane kjenner seg tryggare på at deira meiningar, kjensler og integritet er viktige. Dette gjeld ikkje berre i trafikken, men også i samband med mobbing, seksuell trakassering og med vanskelege familiesituasjonar. Ikkje med intensjon om å vera moraliserande, men for å ta vare på einannan.

Les også
Politiet har fått fleire klagar på tullekøyring – lensmannen oppmodar folk om å bruka vit

– Vi oppmodar deg til å aktivere «nabokjerringa» i deg og bry deg aktivt om ungdommane våre, for dei er våre. Og vi har ikkje råd til å miste dei, står det vidare.

Avslutningsvis lovar dei å halda fram det førebyggjande arbeidet med og fokuset på trafikktryggleik i kommunen. No når den glade sommaren er i gong, håpar dei at dei føresette er med på dette haldningsskapande arbeidet, slik at ungdommane som møtes til sosialt lag på vegen skal kjenne seg trygge både på vegen og med å sei ifrå.

– Kanskje hindrar det ei ny alvorleg ulukke.

Les også
– Vi fekk fleire meldingar om toskete køyring