Elise Nygård (19) frå Rosendal skal jobba i Grenda ut juni. Ho tek gjerne i mot tips til kjekke saker å skriva om. Foto: Jorun Larsen

Elise (19) er Grenda-vikar ut juni

Som enkelte mogleg har merka seg har det den siste tida vore ein ny Grenda-journalist på tur rundt om i kommunen. Det er på tide å introdusera vår mellombelse vikar, Elise Nygård.

Elise kjem frå Rosendal, men bur for tida i Bodø. Der går ho på lektorutdanninga i samfunnsfag. Sjølv om ho enno ikkje veit kva ho vil jobba med etter studia, tenkjer ho at det gjerne blir noko samfunnsfagleg.

Å jobbe innan media er difor ikkje utenkeleg, og vikarjobben gjev ho såleis ein moglegheit til å testa det litt ut.

– Eg har alltid tenkt at eg kanskje skulle bli noko innan media. Første gong eg prøvde meg på dette var i 7. klasse, då eg hadde arbeidsdag her i Grenda. Eg brukte dagen til å intervjua klassekameratane mine som òg hadde arbeidsdag, så det var ikkje så utfordrande. I tillegg til det fekk eg vera med på heile prosessen med å brekka sidene. Det var ei fin oppleving, seier ho.

Ekstremt lærerikt

No har Elise vore i sving som ein fullverdig journalist i litt over ei veke, og har fått litt fleire erfaringar i yrket.

– Korleis har den første veka vore?

– Det har eigentleg vore litt skummelt, men òg ekstremt lærerikt. Eg trudde ikkje det skulle vera så mykje nytt å setja seg inn i. Så det har vore utfordrande, men veldig kjekt, samanfattar nittenåringen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Samstundes som Elise nyttar dagane sine med å formidle saker frå heimkommunen, nyttar ho kveldane til å gjere siste innspurt på eksamen. Før ho kom heim til Rosendal hadde ho skrive dei to gjenståande innleveringane så godt som ferdig, og å kombinera eksamensinnlevering med ein ny og utfordrande jobb tek ho tilsynelatande med stoisk ro.

Engasjement smittar

Medan studenttilværet er føreseieleg og kan planleggast på førehand, kjem Elise no på jobb utan å vita kva dagen vil bringa.

– Dette er den største utfordringa; å aldri vite kva som skal skje. Men dette er også noko av det kjekkaste. Det er både det beste og verste med jobben.

Elise tykkjer det er særleg spanande å skrive saker som gjeld utdanning og historie. Som døme nemner ho den gamle eikestamma som var funnen på Ænes.

– Den gamle stamma eg skreiv om i går var veldig spanande. Det er nok òg slik at når andre er engasjerte over noko, så blir eg òg ekstra interessert, smiler ho.

Les også
Fann 2400 år gamal eik på Ænes

Det siste halvåret er det nettopp historiske fag som har oppteke studenten. Dersom nokon har historiske saker å tipsa den unge Grenda-dama om medan ho er tilsett i bladstova, er dette noko ho med glede tek i mot. Det gjeld for så vidt andre saker òg. Elise skal vikariere i Grenda ut juni.

Artikkelen held fram under annonsen.

Frå juli av held ho fram i øvste etasje i Varehuset Rosendal, då ho skal ta i mot kundar hos Tilbords, slik ho har gjort kvar sommar dei siste åra. Der skal ho vera fram til ho reiser attende til Bodø for å halda fram på lektorutdanninga i august.