Kva skal dagsturhytta heite? Foto: Kristian Helgesen

Enno mogleg å sende inn namneforslag

Fristar det med ein tur til Kvilepuls eller vil du heller til Gygrastovo? Kanskje ein dagstur til Nautabu er å føretrekkje? Dette er nokre av forslaga som er sendt inn som forslag til den nye dagsturhytta ved Nautavatnet, og det er enno nokre dagar igjen før fristen går ut.

I byrjinga på september utlyste kommunen ein konkurranse, der dei oppmoda alle til å sende inn kreative innspel til kva den nye dagsturhytta ved Nautavatnet skulle heite. Så langt har 35 personar sendt inn forslag.

Blant desse er det semje om nokre av namneforslaga, medan andre til dømes er grunngjeve med lokal mytologi eller generelle turrelaterte omgrep. Då det er fire dagar att å koma med forslag ser lista slik ut:

Nautabu (9 forslag)

Nautvassbu (5)

Nautaly (4)

Ingabu (3)

Nautilus (2)

Fagnabu (2)

Nautakoia (2)

Ingastova (2)

Artikkelen held fram under annonsen.

Ingablikk (2)

Elles er det fleire variasjonar med slektskap til desse, samt andre fine forslag som er kome inn til no: Storfehytto, Nautahytto, Storfekoio, Vesle Nauta, Nautavasshytta, Litla bu, Kvilebu, Nautakrypinn, Nautavatnebua, Utpust, Kvilepuls, Fagnastøl, Ingastovo, Gygrastovo, Fjell-ly, Knausen, Hiet, Opptur, Nautsyn, Blåvannsbu, Frihug og Fjellsyn.

Fristen er sett til 21. september, så om ein brenn inne med andre gode forslag er det enno tid til å sende dei inn. Det er ordførar Hans Inge Myrvold, Silje Nordtveit Olsen frå Levekårsutvalet og Hermund Fenne frå Kvinnherad turlag som skal kåra vinnaren, som vert premiert med turutstyr til ein verdi av 500 kroner.