Politi: Illustrasjonsfoto Foto: Illustrasjon

Fekk melding om støy frå naust – politiet bed folk visa omsyn

I 01-tida natt til søndag vart politiet varsla om støy frå eit naust på Sunde.

– Det kom litt høge lydar frå naustet. Det har jo vore fint vêr lenge og folk skal få ha det bra, men samstundes henstiller vi om at ein viser omsyn til naboane sine, oppmodar politibetjent Torgeir Fosse.