Bård Breivik hadde utstilling i galleriet (2005) då galleriet haldt til på kaien i Rosendal sentrum. Foto: Pressefoto

Gler seg til opning

Førstkomande laurdag opnar ei etterlengta utstilling med Bård Breivik (1948-2016) i Galleri G Guddal.

– Dette blir verkeleg ei stor og ærefull sak for galleriet! melder Gøril Guddal.

Utstillinga, som har vore utsett i eitt år, vil i følgje galleristen vera ei skikkeleg bra Breivik-utstilling.

– Det blir mykje veggskulpturar og eit utval av hans fantastisk fine teikningar. Ein vil få sjå eit breitt og samansett spekter av kunsten hans, fortel Guddal engasjert nokre dagar før opning.

Arbeida som blir å sjå i Galleri G Guddal denne sommaren representerer eit utval frå det som er tilgjengeleg for sal av den internasjonalt anerkjende kunstnaren. Skulpturane til Breivik blir å sjå både inne i galleriet og ute i tunet.

Breivik er ein av Noreg sine mest profilerte samtidskunstnarar, og han har stilt ut sine skulpturar verda over. Årer, båtar og masker er nokre av dei skulpturelle motiva som går att i kunstnarskapen hans. I dei veggmongterte skulpturane som ein skal få sjå i Galleri G Guddal i sommar er det nytta ulikt materiale, som til dømes stål og porselen. Breivik var, i følgje kurator Sune Nordgren, opptatt av å eksperimentere – både med materialer og metodar. Nordgren samanfattar utstillinga på følgjande vis:

– Utstillinga med Bård Breivik i sommar spenner over store avstandar i både tid og rom. Alt i frå steinskulpturar frå dei sydsvenske steinbrota til skulpturar i rustfritt stål tilverka i sydaustre Kina.

Materiale, teknologi og handverk

Breivik har sett sitt preg på fleire uterom enn det i tunet i Guddal, mellom anna er han representert i Steinparken i Rosendal, kor han står bak den store portalen inst i parken. Breivik er dessutan mannen bak stålsøylene som rammar Torgallmenningen i Bergen inn som eit moderne forum. Kunstnaren er kjend for sine abstrakte verk som ofte er presentert i monumentale format. Både portalen og søylene kan vere representative for fokuset Breivik har hatt på samspelet mellom ulike materialar, teknologi og handverk.

Dette er ein av skulpturane som har overvintra i Guddal og som såleis har pirra nysgjerrige gallerigåarar i over eitt år. - Desse diabasskulpturane fann sin plass umiddelbart og er i dag blitt ein del av tunet – som om dei alltid skulle ha stått her. Det har vore ei oppleving å ha dei rundt seg i alle fire årstidene! skriv galleristen i ei pressemelding. Foto: Pressefoto

Dette samspelet har mange mogleg fått ein smakebit av med dei fem steinskulpturane som har stått i Guddalstunet sidan dei vart løfta på plass med kranbil mai i fjor, då utstillinga først var planlagt opna.

Les også
Desse kjem til Galleri G Guddal i år

Dette er truleg ein av grunnane til at gleda er så stor no når utstillinga endeleg kan opna, og det sjølvsagt etter alle smittevern-kunstars reglar.

– Sjølv om eg har hatt ope heile tida, har eg ikkje hatt opningar på mest to år. Dette blir den første utstillingsopninga etter koronaen, og det gler eg meg til, fortel Guddal blidt.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ho spår at det blir godt oppmøte og god stemning. Under opninga blir det musikk i tunet, kor vener av kunstnaren skal halda konsert. I dette høvet vert Revolver, Kjerefolk, Jazzverket og gjester nemnd. Utstillinga er eit samarbeid mellom Lene Midling-Jenssen, Sune Nordgren, Lasse Berntzen og galleriet. Petter Snare ved Kode skal stå for sjølve opninga, som tek til klokka 13.

Både galleriet og kafeen vil halda ope alle dagar gjennom sommaren, og utstillinga med Bård Breivik vil stå til 22. august.