Økonomisjef Niels Jakob Erlingsson presenterte tala frå førehandsrøystene i Kvinnherad i rådhuset måndag kveld. Foto: Morten Nygård

Her er resultatet av førehandsrøystene i Kvinnherad

Utifrå førehandsrøystene er Senterpartiet og Raudt dei store valvinnarane i Kvinnherad, medan Høgre har gått på ein smell.

Førehandsrøystene i Kvinnherad var ferdig opptalde tidleg måndag kveld og offentleggjorde nøyaktig klokka 21.00. Her er resultatet samanlikna med endeleg resultat i Kvinnherad for fire år sidan.

PartiFørehandsrøyster 2021 / Endeleg 2017 / Endring

Raudt4,1% / 1,5% / +2,6

SV5,5% / 4,8% / +0,7

Ap20,1% / 21,1% / -1,0

Sp18,4 % / 14,2% / +4,2

MDG 2,5% / 2,1% / +0,4

KrF4,8% / 5,8% / -1,0

V1,7% / 2,3% / -0,6

H21,2% / 29,4 % / -8,2

Artikkelen held fram under annonsen.

Frp16,6% / 16,6% / 0,0

INP2,0% / 0,0% / +2,0

Andre 3,2% / 2,3% / +0,9

Vi legg elles merke til at nykomaren Industri og næringspartiet gjer ein ganske god debut med 2,0% oppslutnad.

– I 2017 var det ein del avvik mellom Kvinnherad og resten av landet, opplyste økonomisjef Niels Jakob Erlingsson.

Resultata. Foto: Morten Nygård