Kvinnherad vidaregåande har fått pengar frå Erasmus+ og elevar på Vg2 studiespesialiserande kan såleis venta seg språkreise til Spania. Foto: Arkivfoto

Kvinnherad Vgs får pengar frå Erasmus +

No kan elevar og lærarar gle seg til framtidig språkreise til Spania.

Det er ikkje småsummar som er tildelt skulen for gjennomføring av språkreise. Heile 34.695 euro er tildelt KVV, ein sum som er øyremerkt Vg2 studiespesialiserande. Med dagens kurs tilsvarar dette 359.236 norske kroner.

– I tråd med EU-programmet sine retningslinjer betyr det eit litt anna program enn før, med besøk på ein spansk skule og opplegg i lag med spanske elevar, i tillegg til økter på språkskulen, skriv KVV i ei gledesmelding på Facebook.

Sidan det er fleire kriterium og retningslinjer knytt til tildelinga, veit dei enno ikkje heilt kva dette vil betyr for elevane.

– Men at det er eit kjærkome tilskot er det ingen tvil om, sluttar dei.