I dette lokalet, med fleire, var det planar om å samle store og små til den årlege Båtbyggjedagen. No må alle som hadde gledd seg til denne smøra seg med tålmod, iallfall i eitt år til. Foto: Jorun Larsen

Må avlysa Båtbyggjedagen i Ølve

Båtbyggjedagen har vore ei årleg tilskiping på Nerhus i Ølve. 22. august skulle årets arrangement gå av stabelen, men primus motor Lars Nerhus melder i dag om at hendinga diverre er avlyst.

Dette er, som med mange andre avlysingar, grunna auka smitte i regionen og av omsyn til anbefalte smittevernrestriksjonar.

– Me hadde mykje kjekt på planen, så det er veldig trasig at me no må avlysa. Morten Hesthammar skulle fortelja om restaureringa av jakta Mathilde, me skulle ha kafe og borna skulle få laga eigne båtar. Det var eit shantykor frå Os som skulle spela på kaien, men arrangementet er jo slik at det er vanskeleg å halda den tilrådde avstanden.

Sist gong båtbyggjedagen vart arrangert var det rundt 200 menneske på kaien. No ser Nerhus framover, og vonar dei kjem sterkt attende til neste år.

Her er eit fotografi frå tida før pandemien. Sjølv om det ikkje var lagt opp til liknande intimitet i år, var det iallfall lenge ei von om å få gjennomført arrangementet. Onsdag kom meldinga om at Båtbyggjedagen måtte avlysast. Foto: Jorun Larsen