Dagleg leiar Ivar Baste og Folgefonnsenteret kan sjå fram til mange millionar ferske kroner på konto. (Arkivfoto).

Milliondryss til Folgefonnsenteret

Dei siste vekene har Folgefonnsenteret innkassert heile 3,2 millionar kroner i tilskot.

På måndag fekk leiinga i Folgefonnsenteret stadfesta at Miljødirektoratet gjev 1.726.000,- kroner i støtte til utstillinga i senteret. Midlane skal gå til utvikling av stasjonane i nasjonalparkdelen av utstillinga og til inndekning av underfinansieringa som denne delen har hatt. Det er besøkssenteret for Folgefonna nasjonalpark som er ansvarleg for denne delen av utstillinga.

 

Artikkelen held fram under annonsen.

Virtual Reality

Sekretær for styret i besøkssenteret, Karen Løvfall Våge, er svært glad for utteljinga besøkssenteret har fått på søknaden til Miljødirektoratet.

– Dette syner at vi har klart å utvikla ei utstilling av høg kvalitet. Stasjonane i nasjonalparkdelen av utstillinga er no nær fullfinansierte. Samtidig har direktoratet tru på potensialet som ligg i å utvikla desse stasjonane vidare, seier ho i ei pressemelding.

Utstillinga vil i år få ein spanande ny stasjon med banebrytande Virtual Reality-kikkertar. Der kan ein lære om plante- og dyrelivet i nasjonalparken. Kikkertane er no ferdig utvikla og på veg frå produsenten Gagarin på Island.

 

Toppleiinga

Utstillinga er eigd av Folgefonnsenteret. Dagleg leiar Ivar Baste opplyser at støtta frå Miljødirektoratet vil bidra til å redusera lånefinansieringa av utstillinga. Støtta kjem dessutan på toppen av ei løyving frå Universitet i Bergen og Bjerknessenteret på 1,5 millionar kroner for berre eit par veker sidan.

– Slike bidrag styrkar senteret økonomisk og syner at vi er gode nok til å tiltrekkja oss statleg støtte, noko som er særs viktig for framtida til senteret, seier Baste i pressemeldinga.

Artikkelen held fram under annonsen.

Folgefonnsenteret hadde besøk frå delar av toppleiinga i Miljødirektoratet for nokre veker sidan. Senteret fekk då både positive tilbakemeldingar og idear om vidareutvikling. Med eit samla direkte og indirekte bidrag på om lag 6,6 millionar er Miljødirektoratet no den største bidragsytaren til utstillinga, som held ein verdi av om lag 20 millionar kroner totalt.

Folgefonnsenteret er òg i dialog med Havforskingsinstituttet og Bjerknessenteret om korleis ein kan fullfinansiera og vidareutvikla delane av utstillinga som dei er ansvarlege for.