1. mai trer regjeringa si nye forskrift, som seier at det vert enklare å byggja terrasse og små tilbygg på eigen eigedom, i kraft. Foto: Håvard Sætrevik

No blir det både enklare og billegare å byggja terrasse på eigen eigedom

Frå 1. mai treng du ikkje lenger å søka kommunen om å få byggja terrasse og små tilbygg på eigen eigedom.

– Dette er viktige endringar som fører til mindre byråkrati. Kommunane får frigjort tid, og folk får større fridom til å byggja på eigen eigedom, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Tilbake i februar vedtok regjeringa ei forskriftsendring som innebar at ein kunne byggja terrassar og små tilbygg på eigen eigedom utan å måtta søka om løyve frå kommunen. Den forskrifta trer i kraft laurdag 1. mai.

– Det blir også mogleg å setta opp terrasse på inntil éin meters høgde med rekkverk utan å søka, og mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som kan brukast til varig opphald, skriv regjeringa.

Den som vil bygga har sjølv ansvar for å avklara om terrassen eller tilbygget er i samsvar med regelverket.

– Det er blant anna viktig å sjekka kommunen sin plan for området der ein bur før ein går i gang, skriv regjeringa.