Det er kjekt og sosialt på skyteskule: (f.v.) Unni Gorm-Hansen, Sander Bergstø Rønhovde, Vemund Enæs, Hallvard Berntsen Flatebø, Jonas Fredheim, Martin Jordal Nedrevåg, Konrad Eik, Liam Prestnes, Ingeborg Olefine Nylund Nygaard, Njål Sjo Kårstad, Khadija Abdelnur Saeed, Ingrid Omvik. Bakrekke: Stig Sjo Kårstad, Jan Åge Sjo Kårstad, Erika Paulona Nylund Nygaard og Leif Skeie. (Arkivfoto) Foto: Håvard Sætrevik

Ny skyteskule på trappene

Kvinnherad skyttarlag inviterer nok ein gong til skyteskule, for nybyrjarar og ferske skyttarar.

Skulen går over seks kveldar ut over hausten, med oppstart tysdag 20. september.

«Kvar kveld vil det vera ei blanding av teori og praktisk skyting. På skyteskulen vil du læra grunnleggjande skyteteknikk. Alt frå skytestillingar, pusting, avtrekk og tryggleiksreglar er tema vi skal gå igjennom», skriv dei på nettstaden sin.

Skyteskulen finn stad i skyttarhuset på Seimsfoss, og har ei nedre aldersgrense på 10 år.