«Anne Dorthea» vart bygd på Hatlestrand i 1874. I dag heiter skuta «Far Barcelona», og har nettopp Barcelona som heimehamn.

Ny teori om båtbyggjaren

Teorien om at «Anne Dorthea» vart bygd på Hatlestrand, står ved lag. Men kanskje er det ein annan mann som gjorde jobben enn det som vart opplyst i førre veke.

Førre torsdag hadde Grenda eit stort oppslag om hardangerjakta «Anne Dorthea» og Miguel Borillo Esteve frå Katalonia som forskar på skuta si historie. Han jobbar med ei bok om fartøyet som vart bygd i 1874. Frå Trondheim Museum har Esteve fått tak i gamle dokument frå Norsk Skipsregister. Der kjem det fram at «Anne Dorthea» vart bygd på Vetlaneset på Hatlestrand. Spørsmålet er av kven.

«Dette dokumentet tilskriver konstruksjonen Lars Brynjelsen Hauge (1864-1951), men dette er merkeleg fordi han på det tidspunktet ikkje var eldre enn 10 år gamal. Eg veit ikkje korleis det kan forklarast. Derimot var faren Brynjel Helgeson Hauge (1832-1919) initiativtakar til skipsbygging på Vetlaneset, seier folk», funderte Esteve.

Artikkelen held fram under annonsen.

Men no har lokalhistorikar Bjarne Hauge ny og viktig informasjon. Han har nemleg oppdaga at det var ein person til som heitte Lars Brynjelsen Hauge. Denne karen hadde til og med høveleg alder i 1874, sidan han levde frå 1816 til 1905. Dessutan er han i folketeljinga i 1875 ført opp som jektebyggjar/tømmermann. Dermed tyder mykje på at han skal ha æra for «Anne Dorthea».

Dei to ved namn Lars Brynjelsen Hauge skal ikkje ha vore i nær slekt.