Tord Karlsen (t.v.) og dykkarane Fredrik L. Sivertsen og Eirik Søyland har brukt dei siste dagane til å undersøka sjøbotn i Sæbøvika, i samband med reguleringsplanen som er under arbeid.

Sjekkar sjøbotn i Sæbøvika

Sjøfartsmuseet i Bergen sjekkar i desse dagar botn av Sæbøvika på Halsnøy.

– Me har køyrt over vika med sonar og fått gode bilete av botn. Viss det er noko som stikk opp eller som elles merkar seg ut, så dykkar me ned der for å undersøka ekstra. Sonaren gir oss eit godt utgangspunkt, men det erstattar på inga måte det å sjå sjølve kva som ligg på sjøbotn, fortel Fredrik L. Sivertsen, Eirik Søyland og Tord Karlsen.

Trioen sig roleg rundt på vika i ein liten gummibåt. Dei to førstnemnde er iførte dykkardrakter, medan Karlsen sit med sonarbileta føre seg på ein datamaskin. Bakgrunnen for at Bergen Sjøfartsmuseum gjer denne jobben, er reguleringsplanen for området som er under arbeid, ein plan som opnar for ei rad tenkte tiltak.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les meir i dagens papiravis eller kjøp pdf-utgåva.