9. og 10. juni drog Hanne (t.v.) og Ingve Hesjedal i gang Vidsyn Musikkfestival i Rosendal. Trass strålande vêr og flott ramme, kom ikkje publikum i stort nok tal. No er det oppretta ein spleis for å dempa underskotet etter festivalen på kring 300.000 kroner.

Spleisar for Vidsyn

– Det er for gale at dei skal sitja igjen med svarteper etter ein slik strålande festival, seier initiativtakaren bak spleisen.

Ein strålande gjennomført festival enda med eit stort økonomisk tap for Vidsyn Musikkfestival, som fann stad heime hos Hanne og Ingve Hesjedal 9. og 10. juni i år.

– Me er leie oss for at ikkje fleire fekk med seg kor kjekt det var på festivalen vår . Det vart eit bra arrangement, og me har fått veldig fine tilbakemeldingar frå artistane, publikum og dei innleigde kreftene. Me erfarte også at området fungerte bra, og har videre potensiale som konsertplass, seier festivalsjef Ingve til Grenda.0

Artikkelen held fram under annonsen.

300.000 i minus

To kveldar med 2-300 færre publikummarar enn ein hadde budsjettert med, svir økonomisk for arrangøren.

– Me var nøgde med å klara å skapa det me hadde sett for oss og drøymd om. Me er nøgde og stolte av alt, bortsett frå at det økonomisk sett gjekk åt skogen. Det er når rekningane kjem inn etterpå ein ser at det kostar like mykje å arrangere festival, enten det kjem 100 eller 1000. Det har no vist seg at me går over 300.000 kroner i minus, fortel ein litt betutta Ingve.

No har ein festivalgjengar drege i gang ein Spleis til inntekt for festivalarrangøren.

– Eg nemnde det for Ingve då eg såg at det ikkje var så mykje folk på laurdagskvelden på festivalen. Dei gir så mykje til bygda, at det er for gale at dei skal sitja igjen med svarteper. Eg syns det var ein fantastisk flott festival for oss som var der. Dei hadde fortent å sitja igjen med ei god kjensle etter festivalen, dei også, seier Tor Skeie Olsen om initiativet hans.

Førebels har Spleisen passert 60.000 kroner, og det er mest ein månad igjen på han.

– Eg håper sjølvsagt at det kryp meir oppover, legg Skeie Olsen til.

– Blei slik me håpte

– Tor gav oss ein lyd ganske tidleg om at han med fleire ønskte å gjera noko for å hjelpa til, og me håper jo det blir meir. Me har også søkt nødhjelp frå næringsliv og kommune, og håper at me klarer å dekka deler av underskotet med det. Resten må me ta frå eiga lomme, forklarer Ingve.

Han seier han og kona Hanne fekk energi av gjennomføringa og tilbakemeldingane på Vidsyn Musikkfestival.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Men me må bli ferdig med årets festival, før me kan tenka på å gjenta det. Og så ser eg at det er mykje arbeid og ansvar for éin mann med å gjennomføra noko sånt, så om det skal gjerast igjen så må me vera fleire om det. Eg syns jo det er synd at ikkje fleire fekk det med seg. Ikkje berre for det økonomiske, men også for å kunne dela opplevinga med fleire. For sjølve festivalen blei akkurat slik me hadde håpa på, sluttar Ingve.