Statsforvaltaren i Vestland søkjer no etter folk som kan vera verjer for einslege mindreårige asylsøkjarar ved EMA-mottak på Litlabø, Stord.

Treng fleire verjer for einslege mindreårige asylsøkjarar

Statsforvaltaren i Vestland melder om behov for folk som vil hjelpa unge asylsøkjarar i møte med det norske systemet, i og rundt Stord kommune.

«Akkurat no har vi eit særleg behov for nye representantar i nærleiken av Litlabø EMA-mottak, som ligg i Stord kommune. Dette er eit ordinært mottak for einslege mindreårige asylsøkjarar i alderen 15-18 år. Dersom du bur kommunen eller ein av nabokommunane, og kunne tenkje deg vere representant, ønskjer vi å høyre frå deg», skriv Statsforvaltaren i ei pressemelding.

Ein representant er ein juridisk erstattar for foreldra, som hjelper barnet i møtet med det norske systemet. Saker som representantar tek hand om omhandlar såleis dei juridiske og økonomiske rettane til barnet.

«Ein representant har ikkje ansvaret for den daglege omsorga, men skal sikre at omsorgsbehovet til barnet blir ivareteke», heiter det vidare i pressemeldinga.

Dei som ynskjer å lese meir om behovet og kanskje sende ein søknad, kan lese om det på nettsida til Statsforvaltaren i Vestland.