Ashleigh, Hulda og Nicola et frukost og italiensk kake heime på kjøkenet på Gygratun.

Verda møtest på Ænes

Reisande ungdomar frå blant anna Kina, Australia, Albania, USA og Italia har funne husrom, arbeid og nye vener hos Leif Kongestøl og Hulda Bohlin på Ænes. I fjor la paret ut profil for garden Gygratun på nettsida helpx, og sidan har dei hatt besøk.

Helpx kan forklarast som ein del av den nye delingskulturen, formidla via nettet. Dei som registrerer seg som hjelparar skriv kva eigenskapar og erfaringar dei har, og kva dei kan hjelpa til med, medan verten skriv kva han kan tilby og kva han ventar av dei som kjem.

– Ryggsekkturistar og andre reisande får kulturelle møte med folk i andre land, og praktisk erfaring frå arbeidet dei gjer for rom og føde, heiter det på helpx.net.

Artikkelen held fram under annonsen.

Hjelpande hender

Hjelparane bur som regel saman med vertane, og ein ventar at dei hjelper til med aktivitetar frå dag til dag. Dei jobbar mellom 2-6 timar til dagen, alt etter avtalen med verten. Nokre stader jobbar dei to timar, og får berre overnatting. Andre stader jobbar dei opp til seks timar, for ekstra gode som til dømes internettilgang, ride-, båt-, kajakk- eller fjellturar, språkopplæring eller yogatimar. Helpx oppmodar folk om å stilla mange spørsmål på førehand, for å sikra at vert og gjest ventar nokolunde det same frå opphaldet.

– Det er stort sett ungdom som reiser, og dette er ein måte å reisa på som begge partar har nytte av. Vi får besøk og hjelp på garden, og dei får bu gratis hos oss, fortel Hulda.

– Er alle like hjelpsame?

– Folk har jo ulik bakgrunn, og ulike eigenskapar. Men vi har alltid vore heldige. Ikkje alle er like praktiske i høve til utearbeid på garden, men då kan dei hjelpa til inne i huset, anten med matlaging eller med bed & breakfast-tilbodet vi også har starta opp med. Elles har dei kanskje gode sosiale evner, og passar godt inn i gruppa på den måten. Vi har hatt så mange skjønne personar på besøk til no, fortel Hulda.

Gardsarbeid og matlaging

For tida har garden besøk av tre hjelparar. Ashleigh Ginter frå Wisconsin, Nicola Riccioni frå Italia og Dragos Buzatu frå Romania. Ashleigh og Nicola sit ved frukostbordet i det innhaldsrike hovudhuset når Grenda kjem på eit tidleg besøk. Nicola frå Venezia er på tredje veka av opphaldet sitt på Gygratun. Han reknar med å bli ut juli. Han har bygd grisehus og har planar om å måla hus i sommar. Nicola har reist i mange land, men dette er første gong han prøver helpx.

– Eg høyrde om nettsida frå andre ryggsekkturistar, og sendte melding til Hulda via nettsida. Ho svarte etter berre tre timar, og plutseleg var eg her. Dette var ein fin sjanse til å koma til Noreg – noko som har stått på ønskelista mi lenge. Det er så vakkert her, både fjell og fjord er rett i nærleiken, seier han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Han er eigentleg mekanisk ingeniør, men meir glad i å reisa og laga mat enn å jobba i industrien. Han har sagt opp jobben sin, og vil reisa heile sommaren. Hulda er snar med å servera den nydelege, italienske sitroneplekaka Nicola bakte dagen før.

– Vi har laga ei bok med dei beste oppskriftene frå dei vi har hatt besøk av. Her har vi blant anna Linzertorte frå Tyskland, Fästmannskaka frå Sverige og oppskrift på heimelaga såpe, fortel Hulda.

Ashleigh kom til Ænes for å få frisk luft og fred i sjela etter ein jobb som engelsklærar i Beijing.

– Eg jobba i ein svært skiten by i eitt år, og følte eg trong frisk luft. Kvifor ikkje reisa til Noreg?

Ho er vaksen opp med hest, og valde Gygratun fordi ho fann tilbod om ride- og fisketurar på profilsida til Leif og Hulda.

– Korleis kom de på å starta med helpx?

– Eg kjenner ein triveleg mann som heiter Einar Johan Tvedt. Han inviterte oss i bursdagen sin i fjor, og der var det ein ung mann frå Barcelona som var så hjelpsam og kjekk. Han fortalde at han kom til Noreg via helpx. Eg gjekk rett heim og lagde ein profil etterpå. Neste dag tok ei jente kontakt, og vi var i gang. Det har vore eit svært intenst år, med berre ei helg heilt utan besøk. Men den helga var ganske keisam, ler Hulda.

Krov litt tilvenjing

Artikkelen held fram under annonsen.

Ho vedgår at ho brukte om lag eit halvt år på å venja seg til å ha folk i huset heile tida. Då byrja det til gjengjeld å bli kjekt. Til no har dei hatt om lag 50 hjelparar på besøk. I februar hadde dei besøk av seks jenter på ein gong. No er det tre ungdomar i huset. Hjelparane blir alt frå nokre veker til fleire månader.

– No har vi sagt at vi føretrekkjer lange opphald. Det er litt trist å måtta seia farvel til alle desse nydelege folka. Men vi har hatt korte, svært kjekke besøk også. Ein skjønn gut frå Australia var berre tre dagar her, men fekk så god kontakt med dei andre og med oss at det kjendest som han hadde vore her i fleire veker.

Før Hulda og Leif starta med helpx hadde dei mange planar og idear, men mykje ugjort på garden. No har dei blant anna fått bygd stall, grisehus, verkstad og drivhus. Alt med hjelp av flittige besøkjande.

– Før vi byrja sa eg til Leif at vi var for gamle til å setja i gang med alle ideane vi hadde. Då svarte han: «viss vi ikkje startar no».

Og det gjorde vi, smiler Hulda.