For dei som lurer, kan vi røpa at biletet avslører underteikna sitt lag til fyrste serierunde. Men det er ei veke att, så endringar kan definitivt skje. Dessutan - basert på hans resultat dei siste åra, er det absolutt ingen grunn til å kopiera laget! Foto: Morten Nygård

Frå «Burnley Sanders» til «SyltynnGutMedPonny»

Deltakarane i Grenda-ligaen i Fantasy er openbert ein kreativ gjeng. Det viser i alle fall att i ein del av laga sine namn.

Det er ikkje slik at vi skal oppmoda deltakarane i Grenda-ligaen om å finna på kreative namn, det har eigentleg ingenting å seia. Men det er likevel artig å sjå kva einskilde vel å kalla laga sine. Av dei 235 som var påmeldte per fredag føremiddag, merka vi oss følgjande:

Morten Fosse stiller med «Roger Hunt Hunters», oppkalla etter den legendariske storscoraren for Liverpool. Andreas Bjørgen kallar laget sitt for «Burnley Sanders», ein fiffig kombinasjon av klubben som rykte ned frå Premier League i vår og ein ikkje ukjent amerikansk politikar.

Så har vi Daniel Øvstebø som stiller med «Haalandaise Sauce», noko som vel indikerer at han trur Erling Braut Håland blir eit smakfullt tilskot til engelsk fotball. Relativt pessimistisk verkar derimot Bendik Aarthun å vera. «Slutter første helg» lovar i alle fall ikkje godt.

Politisk

Den mest politiske hittil er Odin Harsvik, som melder at «Brexit means Brexit». Kva Daidalos Dahle meiner med «SyltynnGutMedPonny», veit vi ikkje, men morosamt er det.

Til sist kan vi nemna Sigvald Sjo. Han trur mogleg på ein god sesong for Manchester United etter at Paul Pogba drog derifrå, i alle fall er laget hans døypt «No pogba no problem».

Deltakarane står sjølvsagt heilt fritt til å kalla laga sine kva dei vil, så lenge dei heldt seg innanfor Premier League sine retningslinjer. For Grenda sin del er det imidlertid praktisk om folk nyttar bokstavar og ikkje spesielle teikn.

Artikkelen held fram under annonsen.

Hugs at fyrste serierunde er allereie fredag 5. august. Nye deltakarar kan melda seg på Grenda-ligaen ved å nytta koden na11ah.