Gaute Lund (Raudt) fekk fullt medhald hjå Fylkesmannen.

130-årsjubileum for nynorsken

For 130 år sidan vart Fjelberg den fyrste kommunen i landet som vedtok landsmål som sitt administrasjonsspråk. Det skal truleg Kvinnherad markera med ein eigen målbruksplan.

– Fjelberg var ein føregangskommune til å ta i bruk nynorsk, sa Gaute Lund (Raudt) frå talarstolen i rådhuset førre torsdag.

Sidan Fjelberg vart ein del av Kvinnherad i 1965, meiner han Kvinnherad kommune bør markera jubileet. Og det føreslo han å gjera gjennom å laga ein enkel, overordna målbruksplan.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Tenk om vi kunne vedteke planen under årets siste møte den 17. desember, berre to dagar etter 130-årsjubileet, oppmoda han.

Lund tilbydde at Kvinnherad Mållag, der han sjølv er styremedlem, kan laga eit utkast til målbruksplanen.

– Eit flott initiativ og ei veldig viktig sak, roste ordførar Peder Sjo Slettebø.

Formelt vart saka sendt vidare til administrasjonen, som så vil gjera dei neste grepa.