Daud kril farga fjæra i Åkra rosa i oktober. (Arkivfoto: Johanna Håland)

Dette fenomenet dukka opp i Åkra

Daud kril farga fjæra i Vågsvika i Åkra rosa onsdag føremiddag. – Eit naturleg fenomen, seier forskar.

Like nedanfor hytta til Johanna Håland i Åkra var fjæra fargelagd av daud rosa kril onsdag morgon. Eit uvanleg syn for mange, men ikkje for forskar Guldborg Søvik i Havforskingsinstituttet.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Vi har fått ein god del rapportar på dette dei siste åra. Det er ikkje uvanleg, og vi ser at det har førekome langt tilbake i tid, seier Søvik til Grenda.

NRK skriv i 2018 at krilen føretek ein såkalla døgnmigrasjon i større stimar. Med andre ord betyr det at dei flyttar seg frå djupet om dagen til overflata om natta. Desse stimane kan bli fanga opp av tidevatn og straum i havet, og til slutt bli stranda.

Havforskingsinstituttet får jamleg inn meldingar frå publikum som kjem over det noko makabre synet. Faktisk har dei fått så mange observasjonar dei siste åra at dei i desse dagar jobbar med ein rapport om strandinga av daud kril.

– Eg kan ikkje seia så mykje om rapporten, men vi jobbar med saken. Det eg kan slå fast er at det er eit naturleg fenomen at kril innimellom driv opp på strendene. Det er noko som har blitt observert heilt tilbake til 1800-talet, seier Søvik.

 

Foto: Johanna Håland.