Redaktør Håvard Sætrevik (t.h.) og dagleg leiar Jarle Håvik spanderte kake for å feira Grenda sine nye opplagstal.

Gedigen opplagsauke for Grenda

For femte målinga på rad kan Grenda notera seg for ein vekst i opplagstalet. Denne gongen er auken attpåtil mykje større enn tidlegare.

Onsdag morgon vart opplagstala for 2. halvår 2021 offentleggjorde. Det var svært hyggeleg lesnad for dei tilsette i Grenda. Avisa auka nemleg med 233 abonnentar sidan 1. halvår 2021, noko som igjen betyr ein vekst på 281 året sett under eitt. Tek vi med dei fire føregåande målingane, kan Grenda – som feira 70 år i fjor – jubla for 437 abonnentar i pluss. Det kan elles nemnast at Grenda var den einaste avisa i regionen som også auka papiropplaget i fjor.

– Sjølvsagt er det veldig kjekt å sjå at stadig fleire lesarar set pris på jobben vi gjer. Vi ser òg at den nye nettsida vår har vore med på å gje oss eit løft etter vi fekk ho plass ved påsketider i fjor. Og så var det svært kjekt å kunna jubilera med stor opplagsvekst og god aktivitet igjen, etter eitt tungt år med koronanedstenging og færre tilsette enn vi skulle ynska, seier redaktør Håvard Sætrevik.

Artikkelen held fram under annonsen.

Potensialet

I fjor sommar kunne Grenda tilsetja både journalist Jorun Larsen og marknadsmedarbeidar Marthe Eide, slik at avisa igjen kom opp i åtte tilsette.

– Å få inn nye og fleire krefter gav oss meir å spela på, noko som igjen gjorde at vi kunne tilby lesarane eit endå betre produkt, konkluderer Sætrevik.

Opplagstala vart naturleg nok feira med kake i bladstova. Redaktøren vonar det kan bli fleire slik markeringar framover.

– Potensialet vårt vil jo alltid vera Kvinnheringen sine opplagstal, så lenge dei er større enn oss. Vi tenkjer at det er så mange som også ville hatt glede av å lesa Grenda. Såleis har vi på ingen måte nådd toppen av kva vi kan nå i opplag, men kan vi greia å auka med kring 50 i halvåret, så vil eg vera veldig nøgd med det. Samstundes har eg vore i bransjen så lenge, at eg veit slike ting både kan og vil svinga, analyserer Sætrevik som byrja i Grenda i januar 2000 og overtok som redaktør hausten 2006.

Medan Grenda no har eit opplag på 2.624, enda Kvinnheringen på 4.168. Sistnemnde mista 247 abonnentar i fjor.

Grenda fekk 281 fleire abonnentar i fjor.

Fri og uavhengig presse

Tidlegare redaktør i både Grenda og Kvinnheringen og noverande generalsekretær i LLA (Landslaget for lokalaviser), Tomas Bruvik, seier følgjande om lokalavisene i Norge.

– Til liks med veldig mange andre, har lokalavisene lagt bak seg tøffe tak gjennom pandemien. Vi er stolte over alt lokalavisene sine eigarar og medarbeidarar likevel har klart å få til av livsviktig journalistikk for innbyggjarane. Når vi no opplever annan uro i Europa, er også det ei påminning om kor viktig det er med ei fri og uavhengig presse. Lokalavisene betyr mykje for eit levende lokaldemokrati, kommenterer Bruvik i ei pressemelding.

– I tillegg er lokalavisene ein nyttig mediekanal for lokale og nasjonale annonsørar, legg han til.

Artikkelen held fram under annonsen.

Grenda: Utvikling siste fem målingar:

2019-2: 2.246 +59

2020-1: 2.289 +43

2020-2: 2.343 +54

2021-1: 2.391 +48

2021-2: 2.624 +233