Tale Maria Krohn Engvik er helsesjukepleiaren bak den kjende Snapchat-kontoen «Helsesista». (Pressefoto)

Helsesista kjem til Husnes

I samband med Verdsdagen for psykisk helse har Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som heile Norges «helsesista» blitt invitert til Husnes for å halda føredrag onsdag 28. september.

Tale Maria Krohn Engvik nyttar seg mellom anna av Snapchat-kontoen «Helsesista» for å halda kontakt med unge. Der har ho nær 190.000 følgjarar.

Føredraget hennar vil handla om psykisk helse og digital kommunikasjon.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Føredraget er både for barn og unge, for vaksne som arbeider med barn og unge og på ulike vis har med unge å gjere – og det kan jo vera jo mange av oss. Ho snakkar om korleis ho skapar nærleik og lagar godt innhald gjennom digital kommunikasjon, informerer arrangørane.

Dei som har gått saman om å invitera Helsesista er Kvinnherad bibliotek, Kvinnherad kommune, Mental Helse, Valen sjukehus, Folgefonn DPS Helse Fonna og FoU-eining for samhandling.

Om å våga å vera

Helsesista, som truleg er landets mest kjende helsesjukepleiar, blir kontakta av mange unge som tek opp emne dei er oppteken av. Dette, til dømes tankar og kjensler om seg sjølv og andre, kropp, prestasjonar og status og om opplevd kaos, vil prega innhaldet i føredraget.

– Det handlar om kven ein vel å vera i møte med andre menneske, om kommunikasjon og forståing. Ho ynskjer å inspirere, få publikum til å tenkje, og til sjølv å «våge å vera», opplyser arrangøren vidare.

Føredraget er gratis, og ein kan allereie tinga billettar på biblioteket eller på Husnes kulturhus sine sider.

«Helsesista» kjem til Husnes for å halda føredrag i samband med Verdsdagen for psykisk helse, 28. september. (Pressefoto)