Fotografane Roselien Hassing frå Nederland og Anna Poleteli frå Russland/Finland er godt i gong med eit trevekers kunstnaropphald på klosteret. Måndag 30. august vil dei presentera arbeidet sitt for publikum. Klosteret ønskjer vel møtt.

Kunstnarpresentasjon på klosteret

A.i.R.-programmet ved Halsnøy kloster er no i gong att, og førstkomande måndag vil to nye kunstnarar presentera seg og arbeidet sitt.

– Endeleg ligg tilhøva til rette for kunstnaropphald på Halsnøy kloster. Kom og møt to kunstnarar som arbeidet svært forskjellig, og høyr litt om korleis dei tenkjer å bruke tida på Halsnøy, skriv klosteret om hendinga.

Kunstnarane som no er på plass for sitt trevekersopphald på klosteret er Roselien Hassing frå Nederland og Anna Poleteli frå Russland/Finland. Satsinga på kunstnaropphalda rettar seg mot fotografar, noko Hassing og Poleteli nyttar seg av på ganske ulike måtar.

Artikkelen held fram under annonsen.

Roselien Hassing jobbar med analogt fotografi, og har også utforska alternative prosessar i sitt arbeid.

«Frå utsida og inn. Verda rundt oss får eit nytt liv i det mentale, eit liv som blir visualisert gjennom printa som blir skapt i mørkerommet. Måten ein ser røynda på og røynda sjølv blir sidestilt, og stiller spørsmål ved vår eksistens.» skriv Hassing på si heimeside.

Anna Poleteli jobbar innan kunst, reklame og konseptuelt fotografi. Portfolioen hennar, som er ein fusjon av desse sjangrane, er full av leikne og fargerike portrett. Fotografia hennar har mange finurlege kvalitetar ved seg, som gjer at ein både kan og vil stoppa opp og sjå.

Visuell kulturutveksling

A.i.R.-programmet ved Halsnøy kloster starta opp i 2010, og har vore ei av Sunnhordland museum sine årlege satsingar. Fotograf Øyvind Hjelmen frå Stord, og dagleg leiar ved klosteret, Helen Petersen, er ansvarlege for programmet, som sidan oppstarten har blitt eit ettertrakta kunstnaropphald å søkje seg til.

Gjennom A.i.R. har 53 fotokunstnarar frå 22 nasjonar vitja Kvinnherad, der dei har hatt klosteret som arbeidsstad i tre veker. Eit utval av arbeida som vert skapt under opphaldet vert seinare stilt ut i galleriet.

Med det får publikum eit breitt innblikk i fotokunst, i korleis andre opplev, tolkar og formidlar naturen og folka på Halsnøy. Kunstnarpresentasjonane får ein også bli kjend med kulturar og visuelle historier frå andre stader i verda, noko som gjer kunstnaropphalda ved klosteret til ei meiningsfull og lærerik kulturutveksling, ikkje berre for kunstnarane, men også for innbyggjarane i kommunen.

Det er plass til om lag 30 personar under presentasjonen på måndag, så ein kan gjera lurt i å vera tidleg ute for å sikra seg ein stol.