Fleire grupper blir no oppmoda om å ta oppfriskingsdose av koronavaksina. (Illustrasjonsfoto)

Nye oppmodingar om oppfriskingsdose

Den 12. september oppdaterte Folkehelseinstituttet sine kriterium for målgruppene som blir anbefalt å ta ein oppfriskingsdose.

Kvinnherad kommune opplyser på nettsidene sine at følgjande grupper no blir oppmoda om å ta oppfriskingsdose av koronavaksinen:

• Alle i aldersgruppa 18-64 år med underliggjande risiko for alvorleg sjukdomsforlaup

• Ungdom i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom

• Gravide i 2. og 3. trimester

Det vert framleis anbefalt å friska opp koronavaksina for alle som er 65 år eller eldre.

«Gravide i 2. og 3. trimester, samt dei i aldersgruppa 18-64 år med underliggjande risiko, kan møta på kommunen sine planlagde massevaksinasjonsdagar. For ungdom i aldersgruppa 12-17 år ber vi om at føresette tek kontakt med helsestasjonen», informerer kommunen.