Vaksinering: Kvinnherad kommune planlegg å vaksinera vel 780 kvinnheringar dei to neste torsdagane. Foto: Gunn-Bente Stølen

Planlegg vaksinering av 780 kvinnheringar

Kvinnherad kommune har fått fleire vaksinedosar, og planlegg no for vaksinering av vel 780 kvinnheringar dei komande to torsdagane.

Torsdag 8. april planlegg kommunen å vaksinera 260 personar i aldersgruppa 65 til 74 år i Rosendal og på Husnes, og om lag 80 personar over 75 år på Ølve og Hatlestrand.

– Vidare framover skal dei som er under 75 år frå Ølve og Hatlestrand koma til Rosendal for å få vaksine, skriv kommunen.

Blir kontakta

Veka etter, torsdag 15. april, er det venta at kommunen skal vaksinera om lag 440 personar på Husnes og i Rosendal.

– Då personar i aldersgruppa 65-74 år, i tillegg skal personar i høgrisikogruppe meldt inn via fastlege få vaksine. Alle personane dette gjeld vil bli kontakta per telefon, skriv Kvinnherad kommune.