Den siste veka har Kripos sett at svindlarar utnyttar skattemeldinga til å lura til seg kontoopplysningar. Det viktigaste er i følgje politiet å vera på vakt for lenker i SMSar og e-postar, samt å sjekke URLen nøye når ein skal bruke BankID. (Foto: Kripos)

Skal du sjekke skattemeldinga? Sjekk også URLen - nettsida kan vera falsk

Kriminelle utnyttar utsendinga av skattemeldinga til svindel. Dette har Kripos sett fleire tilfelle av den siste veka, og politiet åtvarar publikum mot å trykke på lenker i sms'ar og e-postar.

23. mars publiserte politiet ei nyhende om problematikken, som er langt ifrå ukjend.

– Svindlarar sender ut SMSar med lenke til skatteoppgjeret. Nettsida det blir lenka til er falsk og ei rekke nordmenn har fått tømt kontoane sine som følgje av BankID-svindelen, skriv dei.

Sida ein kjem til når ein trykkjer på lenka er nær identisk med Skatteetaten sine nettsider, men URLen, altså adressa til nettstaden, er ein annan enn den Skatteetaten nyttar.

Ofre frå alle samfunnslag og aldrar

I følgje politiet blir ein beden om å oppgi BankID på den falske nettsida, men oppgir ein denne sit svindlaren att med tilgang til bankkontoen din.

– Denne svindelforma er svært profesjonelt utført. Vi ser at ofra er i alle aldersgrupper og frå alle samfunnslag. Det er ikkje lenger slik at det er eldre og personar med dårlege IKT-kunnskapar som blir svindla, det er deg og meg, seier Øystein Andreassen ved Nasjonalt cyberkrimsenter i Kripos til politiet.

Det viktigaste er såleis å vera på vakt for lenker i SMSar og e-postar, samt å sjekke URLen nøye når ein skal bruke BankID.

Artikkelen held fram under annonsen.

Sjekk URLen, åtvarar politiet. (Kjede: Politiet.no)