Halve stålkonstruksjonen av Kvinnherad Arena er montert.

Storstova byrjar å reisa seg

Kvinnherad Arena byrjar å visa godt att i terrenget. No er halvparten av sjølve stålkonstruksjonen montert.

Johs Sælen og Sønn AS er komen godt i gang med sitt arbeid med å montera stålkonstruksjonar, sandwichpanel og stålplatetak på Kvinnherad Arena.

– Vi har no montert meir enn halvparten av sjølve stålkonstruksjonen. Det som i hovudsak står att av stålkonstruksjonen er å montera stålet inne i sjølve hovudhallen, seier produksjonsleiar Raymond Sælen i Johs Sælen og Sønn AS, som søndag oppdaterte om status på arbeidet på si Facebook-side.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dei er ein underentreprenør av Leigland Bygg AS, og reknar med å vera ferdige med stålarbeidet tidleg på sommaren.

– Etter påske byrjar vi å montera stålplatetak på garderobedelen og etter kvart sandwichpanel på fasadane. Vårt arbeid går i eitt framover og vi reknar med å vera ferdige i løpet av juni, seier Sælen.