Bilete frå stordugnaden på Åkra oppvekstsenter. (Foto: privat)

Stordugnad i Åkra

– Takk for innsatsen alle!

Laurdag var 27 personar med på stordugnad på Åkra oppvekstsenter og områda rundt. Det vart luka, planta, rydda og fiksa i bed. Ballplassen vart slådda og rakt, og er nesten god som ny. Benker vart fiksa, gjerde skrapt før maling og anna førefallande snikkararbeid vart utført.

Inne i skulen forsvann eldre lærebøker og anna utstyr som det ikkje blir bruk for meir. Tidlegare har ei gruppe også teke storvask på kjøkenet.

Midt i økta spanderte Åkra bygdalag grillmat! Det var kjekt å samlast, prata litt og gjera noko saman. No er det 17.mai neste.

Takk for innsatsen alle!

Beste helsing Bjørn Rune

Benker vart fiksa, gjerde skrapt før maling og anna førefallande snikkararbeid vart utført under dugnaden 7. mai. (Foto: privat)
Åkra bygdalag spanderte grillmat på dugnadsgjengen. (Foto: privat)
Det var kjekt å samlast, prata litt og gjera noko saman, skriv Bjørn Rune Bergane i takkebrevet sitt. (Foto: privat)